Browsing Tag

Nguyên tắc để trở thành một quý ông

Nguyên tắc để trở thành quý ông

Thực chất, quý ông chính là đàn ông nhưng có sự nâng tầm rất lớn từ phong cách, nhận thức, thần thái đến hành động. Quý ông (gentlemen) bắt nguồn chữ gentilz hom của tiếng Pháp, đại ý nói về những người đàn ông được sinh ra trong gia đình…