Hãy luôn đồng nhất màu sắc giày và nịt trong một bộ trang phục.

Hãy luôn đồng nhất màu sắc giày và nịt trong một bộ trang phục.

Bình luận

bình luận