Phong thái quý ông được thể hiện và gây ấn tượng đầu tiên từ hình thức bề ngoài.

Phong thái quý ông được thể hiện và gây ấn tượng đầu tiên từ hình thức bề ngoài.

Bình luận

bình luận