Hoa hậu chuyển giới Hương Giang kêu gọi thông qua Luật Người chuyển giới VN

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang muốn dùng danh hiệu hoa hậu để bảo vệ người chuyển giới, xóa bỏ kỳ thị.

Hương Giang ký tên kêu gọi thông qua Luật Người chuyển giới Việt Nam

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang khởi động chiến dịch thu thập chữ ký để gửi thư ngỏ tới Bộ Y tế và Quốc hội.

Cộng đồng người chuyển giới mong muốn Bộ Y tế sớm trình dự thảo luật chuyển đổi giới tính lên Chính phủ và Quốc hội, sớm thông qua luật vào năm 2019, giúp người chuyển giới Việt Nam được sống và làm việc theo pháp luật.

Luật người chuyển giới Việt Nam sẽ là khung pháp lý bảo vệ quyền được sống, được hạnh phúc của người chuyển giới ở Việt Nam.

Lắng nghe người chuyển giới Việt Nam: Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang ký tên, cùng cộng đồng người chuyển giới Việt Nam gửi thư ngỏ đến Quốc Hội:

 

Nên đọc