Tâm sự người chuyển giới Việt Nam: Họ có đang vô hình?

Người chuyển giới Việt Nam, phải chăng họ có vô hình trong xã hội? Làm sao để người chuyển giới Việt Nam có tiếng nói, được xã hội đón nhận?

Để có thể sống thật với chính mình, người chuyển giới Việt Nam đã phải đánh đổi nhiều thứ, và nhiều trong số họ đang bị chính người thân, bạn bè xa lánh, thậm chí kỳ thị. Hãy lắng nghe tâm sự của người chuyển giới Việt Nam để hiểu họ và đồng cảm với những người đang dường như bị vô hình giữa xã hội mà họ đang sống.

Người chuyển giới Việt Nam có đang vô hình?

Nên đọc