Lịch các ngày nghỉ lễ năm 2019: Nghỉ Tết nhiều hơn

Ngoài 10 ngày nghỉ chính thức theo Bộ Luật Lao động, dịp nghỉ lễ, Tết 2019 được kéo dài hơn do trùng với 14 ngày cuối tuần và hoán đổi.

Lịch các ngày nghỉ lễ năm 2019

Theo Vnexpress.net

Nên đọc